Mekorot logo

אודות

פרוייקט מקורות נוסד במקור כדי ליצור כלי שיוכל להציג דפי גמרא (למשל), בתור טקסט, אך תוך שמירה על 'צורת הדף'.

ברבות הימים, הסתבר לי שאין שום צורך בכלי שכזה. היכולת הזו קיימת כבר בפורמטים רבים, וצריך רק לנצל אותה.

פרוייקט מקורות שינה, אם כן, את ייעודו. במקום להתמקד ביצירת פורמט חדש וכל מה שקשור אליו, המטרה היא ליצור בפועל , תצוגה של הש"ס, ובעתיד אולי גם דברים אחרים, בצורה שתשמר את צורתו המקורית.


מימוש ראשוני

בפועל, מתוך הפורמטים הקיימים, PDF נראה לי המתאים ביותר. הפורמט כולל יכולת הצגה של טקסט בתור טקסט, בכל מיקום ובכל צורה כמעט. בנוסף, פונטים משולבים בתוך הקובץ עצמו, מה שחוסך את הצורך להעביר ולהתקין אותם בנפרד.
גם האינטגרציה של PDF בתוך תוכנות קיימות נעשית פשוטה יותר ויותר, ואינה מהווה מכשול.

עד עכשיו, העבודה בפרוייקט מקורות התמקדה בעניינים הבאים:
     • מציאת פונטים חופשיים לכתב רש"י ווילנא.
     • שיפור והתאמת ReportLab (כלי חופשי ליצירת PDF) לצרכי הפרוייקט.
     • יצירת סקריפט מבוסס על ReportLab שיוצר את דפי ה-PDF על פי פורמט פשוט.

יש אמנם צורך בעוד עבודה בענינים אלה, אך הם פחות או יותר עובדים. דף לדוגמא שנוצר כך ניתן לראות כאן .

בתכנון

כרגע, הדבר העיקרי שמונע ממני להתחיל להמיר את כל הש"ס ל PDF הוא הצורך בזיהוי ידני של מיקומי הבלוקים בדף.
אם מישהו מעוניין לעזור לי ליצור תוכנית (בכל שפה) שתוכל לעשות זאת אוטומתית, אני אשמח מאוד :-)

יצירת קשר

אשמח לקבל כל תגובה, הצעה או הערה באימיל -

לזכרון עולם בהיכל ה'

העבודה הנוכחית על מקורות מוקדשת לע"נ של הקדוש רועי אהרון רוט הי"ד , שנרצח בעת לימוד גמרא, בספריית ישיבת מרכז הרב, ער"ח אדר ה'תשס"ח.
"הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ונקם ישיב לצריו, וכפר אדמתו עמו"
Valid HTML 4.01 Transitional      עיצוב הדף מבוסס על Blue Haze; השאר נעשה בס"ד על ידי.